Harmonogram zajęć dla uczniów w ramach projektu Tabletowa Szkoła – nauczanie wspomagane narzędziami TIK
w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

w roku szkolnym 2017/2018

Szczegółowy harmonogram zostanie podany na początku października po ustaleniu stałego planu pracy szkoły.

Rok szkolny 2016/2017

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz