Kontakt


Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Gościniec 1
93-645 Łódź


Dyrektor szkoły: Aleksandra Sawicka – Kowalczyk

dyrektor@sp130.edu.pl


Koordynator projektu: Kamil Szymonowicz
Asystent koordynatora: Anna Romańska

koordynator@sp130.edu.pl


Strona Szkoły: http://sp130.edu.pl