Szkolenia nauczycieli

 

 • METODA EKSPERYMENTU
  7-8 maja – I zjazd
  21-22 maja – II zjazd

https://padlet.com/eksperymentatorzy/lodz2

 • SZKOLENIA Z ZAKRESU TIK
  27 – 28 grudnia
  Wykorzystanie nowych technologii w kształceniu TIK – 6 godz.
  Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni – 6 godz.
 • SZKOŁA TUTORÓW I STOPNIA
  15 – 16.09.2017 – I zjazd
  06 – 07.10.2017 – II zjazd
  13 – 14.10.2017 – III zjazd
  01 – 02.12.2017 – IV zjazd
 • 2 DNIOWE SZKOLENIE WYJAZDOWEGO W SPALE
  01.09.2017 – „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 6 godz.
  02.09.2017 – „Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów” – 6 godz.