Szkolenia nauczycieli

2 DNIOWE SZKOLENIE WYJAZDOWEGO W SPALE
01.09.2017 – „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 6 godz.
02.09.2017 – „Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów” – 6 godz.

SZKOŁA TUTORÓW I STOPNIA
15 – 16.09.2017 – I zjazd
06 – 07.10.2017 – II zjazd
13 – 14.10.2017 – III zjazd
01 – 02.12.2017 – IV zjazd